Hoppa till innehåll

-

Dag­cent­ret Hyd­dan r.f.

Företag/Yritys: Dag­cent­ret Hyd­dan r.f.
Ort/Paikkakunta: sol­l­ef­teå­ga­tan 12 66900 Nykarleby
Startdatum/Aloituspvm: 04.09.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 22.12.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Vi ser­ve­rar lunch var­je var­dag kl.11–13. Vi har en ansva­rig kock som hand­le­der prak­ti­kan­ten i oli­ka köks­upp­gif­ter även bak­ning var­je vecka.
Vi har även matut­del­ning 3 ggr / vec­ka till behö­van­de, maten som vi delar ut häm­tas från buti­ker­na som lig­ger nära till Hyddan.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Eva
E‑post/S‑posti: dagcentrethyddan@gmail.com
Telefon/Puhelin: 0503441790
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: https://www.multi.fi/~hyddan/