Hoppa till innehåll

-

Elsa Möbel

Företag/Yritys: Elsa Möbel
Ort/Paikkakunta: Kro­no­by
Startdatum/Aloituspvm: 01.09.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 30.11.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Reno­ve­ring och möbel­ta­pet­se­ring av moder­na och anti­ka möb­ler. Pro­jekt: Reno­ve­ring av gam­mal sko­la — sto­ra skolsa­len och köket ytre­no­ve­ras under hös­ten ‑23. Vi tes­tar på oli­ka ytbe­hand­lings­tek­ni­ker och fär­ger, ska­par uni­ka färg­gla­da och per­son­li­ga rum och inre­der i huvud­sak med de möb­ler vi reno­ve­rat. Köks­pla­ne­ring och mon­te­ring av kök. 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Eva­lis Sundkvist
E‑post/S‑posti: evalis@elsamobel.fi
Telefon/Puhelin: 0408316258
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.elsa​mo​bel​.fi