Hoppa till innehåll

-

Ena Golv & Tak Ab

Företag/Yritys: Ena Golv & Tak Ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 30.11.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Husbyggnad/Talonrakennus, Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus), Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Till arbets­upp­gif­ter hör bland annat trä­golvs­mon­te­ring, trä­golvsslip­ning samt ytbe­hand­ling, bygg­nads­ar­be­ten, plåtsla­ge­ritjäns­ter både ute på fäl­tet och i vår verk­stad m.m.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Victor Björk
E‑post/S‑posti: info@enagolvochtak.fi
Telefon/Puhelin: 0401520592
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.ena​gol​voch​tak​.fi