Hoppa till innehåll

-

Fresh Ser­vant Oy

Företag/Yritys: Fresh Ser­vant Oy
Ort/Paikkakunta: Peder­sö­re
Startdatum/Aloituspvm: 01.02.2024
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Ser­vice och under­håll av pro­duk­tionma­ski­ner, mon­te­ring el och mekanik.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Mats Eklund
E‑post/S‑posti: mats.eklund@freshservant.fi
Telefon/Puhelin: 0406329578
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: