Hoppa till innehåll

-

Gbs Lind­fors Jan ja Kari

Företag/Yritys: Gbs Lind­fors Jan ja Kari
Ort/Paikkakunta: mosant­folk­s­vä­gen 90
Startdatum/Aloituspvm: 26.04.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 26.05.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Växt­od­ling vall och spann­mål samt mjölkproduktion 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Jan
E‑post/S‑posti: lindforsgard@gmail.com
Telefon/Puhelin: 0505892563
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: https://​instagram​.com/​l​i​n​d​f​o​r​s​_​g​a​r​d​?​i​g​s​h​i​d​=​Y​m​M​y​M​T​A​2​M2Y=