Hoppa till innehåll

-

Herr­mans Bike Component

Företag/Yritys: Herr­mans Bike Component
Ort/Paikkakunta: Peder­sö­re
Startdatum/Aloituspvm: 01.12.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja auto­maa­tio, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: På vår ser­vice­av­del­ning pågår dag­li­gen oli­ka elar­be­ten. Fel­sök­ning, under­håll, nybygg­na­tion, osv. Omväx­lan­de arbets­upp­gif­ter och utma­ning­ar. Fle­ra av våra anställ­da har bör­jat sin arbetskar­riär hos oss just via LiA under sina yrkesstudier. 

I vår verkstad hanterar vi i huvudsak de formsprutningsverktyg som används i vår produktion. Verktygens funktion är alltid beroende av en hög precision med ganska snäva toleranser. En typisk dag i verkstaden kan innehålla fräsning, svarvning, planslipning, montering, mekanik, gnistning, polering, osv. Samma gäller här - flera av våra anställda har fått början på sin arbetskarriär hos oss via LiA under sina yrkesstudier.

Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Mats Wick­man
E‑post/S‑posti: mats.wickman@herrmans.eu
Telefon/Puhelin: +35401901177
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.herr​mans​.eu