Hoppa till innehåll

-

Ingen­ting

Före­tag: Ingen­ting
Ort: Non­town
Start­da­tum: 18.11.2022
Slut­da­tum: 25.11.2022
Bransch: Livs­me­del och catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter: asdf asd­fas­d­ga asd­fa adgafgh
Kon­takt­per­son: Lena
E‑post: lena.n‑l@hotmail.com
Tele­fon: 0503083693
Arbets­plat­sens webbsida: www​.opti​ma​e​du​.fi