Hoppa till innehåll

-

Jake Raken­nus Bygg Oy

Företag/Yritys: Jake Raken­nus Bygg Oy
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 09.01.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 30.06.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Husbyggnad/Talonrakennus
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Bygg­ar­be­te, bero­en­de på års­kurs och vil­ket arbe­te man behö­ver. Är det reno­ve­ring, gjut­nings­ar­be­te, sto­m­ar­be­te eller slut­ar­be­te så för­sö­ker vi hit­ta lös­ning­ar så man får job­ba inom det man behö­ver lära sig. Väl­kom­men att ta kontakt!
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Jens
E‑post/S‑posti: jens.mard@jakerakennus.fi
Telefon/Puhelin: 0504322889
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: https://​www​.jaker​a​ken​nus​.fi/​s​v​/​f​r​a​m​s​i​da/