Hoppa till innehåll

-

Key­met Ab

Företag/Yritys: Key­met Ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 07.12.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 20.01.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Tunnplåt/bearbetning, mon­te­ring, packning
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: David Sun­de­lin
E‑post/S‑posti: david.sundelin@keymet.fi
Telefon/Puhelin: 0443219875
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.key​met​.fi