Hoppa till innehåll

-

Lil­li

Före­tag: Lil­li
Ort: Jep­pis
Start­da­tum: 11.11.2022
Slut­da­tum: 18.11.2022
Bransch: Bil och logistik
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter: +hhh­h­h­h­h­h­hh kklbvvgfdcv 
Kon­takt­per­son: Lena
E‑post: lena.n‑l@hotmail.com
Tele­fon: 0503083693
Arbets­plat­sens webbsida: