Hoppa till innehåll

-

Lill­kungs Bage­ri & Kon­di­to­ri kb

Företag/Yritys: Lill­kungs Bage­ri & Kon­di­to­ri kb
Ort/Paikkakunta: Ora­vais Bageri/Nykarleby cafe
Startdatum/Aloituspvm: 21.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 03.06.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: I bage­ri: bak­ning, pack­ning, städ­ning, m.m
I Nykar­le­by: För­sälj­ning av kaf­fe och bulla/Bröd. Disk­ning, städ­ning m.m.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Lill­kung Mikael eller Marika
E‑post/S‑posti: info@lillkungsbageri.fi
Telefon/Puhelin: 06–3850017
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: