Hoppa till innehåll

-

Luja­ta­lo OY

Företag/Yritys: Luja­ta­lo OY
Ort/Paikkakunta: Kar­le­by
Startdatum/Aloituspvm: 01.12.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 31.01.2023
Bransch/Toimiala: Husbyggnad/Talonrakennus
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Hej.
Om det finns stu­de­ran­den från Kar­le­by, Terjärv, Neder­ve­til, Kro­no­by, Lar­smo hål­let, och som behö­ver sk prak­tik­plat­ser, så ta gär­na kontakt. 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Heik­ki Uusitalo
E‑post/S‑posti: heikki.uusitalo@luja.fi
Telefon/Puhelin: 0406868146
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.luja​.fi