Hoppa till innehåll

-

Marlene´s Inte­ri­or Ab Oy

Företag/Yritys: Marlene´s Inte­ri­or Ab Oy
Ort/Paikkakunta: Lar­smo
Startdatum/Aloituspvm: 20.2.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 28.05.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Vi mäter upp och klip­per till gar­di­ner, stry­ker fål­lar och gör gar­di­ner­na mon­te­rings­kla­ra. Vi gör ock­så kund­be­sök och är ute och mon­te­rar gardiner. 🙂
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Mar­le­ne Enkvist
E‑post/S‑posti: marlene.enkvist@marlenes.fi
Telefon/Puhelin: 0503782094
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.mar​le​nes​.fi