Hoppa till innehåll

-

Mul­ti­tro­nic-JNT Jakobstad

Företag/Yritys: Mul­ti­tro­nic-JNT Jakobstad
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 23.11.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 31.08.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Kund­be­tjä­ning, IT-stöd för våra kun­der, för­sälj­ning och dag­lig butiks­ar­be­te. Även möj­lig­het till del­tids­ar­be­te (inhopp och lör­da­gar) och sommarjobb. 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Lin­da Strömbäck
E‑post/S‑posti: linda.stromback@multitronic.com
Telefon/Puhelin: 067868445
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: