Hoppa till innehåll

-

Noo­ga Oy Ab

Företag/Yritys: Noo­ga Oy Ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 06.10.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.10.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Prak­tik­plats för bok­fö­ring och/eller löne­räk­ning finns hos oss i november.
Väl­kom­na att ta kontakt!
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Moni­ka Ahlskog
E‑post/S‑posti: monika.ahlskog@nooga.fi
Telefon/Puhelin: +358 50 4147 120
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.noo​ga​.fi