Hoppa till innehåll

-

Antag­na stu­de­ran­de vid Optima

Antagna studerande till yrkesinriktad grundexamen

Antagningsresultaten och namnen på dem som fått studieplats och påbörjar sin utbildning hösten 2018, är klara. Ett brev postas till de antagna 14.6.2018.

Den som antagits ska senast torsdag 28.6.2018 tacka ja eller nej till studieplatsen genom att returnera blanketten och de bilagor som nämns i ditt antagningsbrev i svarskuvertet till Optima. Du kan även bekräfta mottagandet av studieplatsen via den länk som kommer till e-postadressen du uppgett i din ansökan i studieinfo.

Om du blev utan studieplats, kan du söka till lediga studieplatser via kontinuerlig antagning. De lediga studieplatserna publiceras på denna sida . Du söker plats via kontinuerlig antagning genom att fylla i
denna blankett.

För mer information, vänligen kontakta ansvarig koordinator för antagning och studier, Sanna Björkell-Käldström, tel. (06) 7855 507 eller e-post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Antagna studerande till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Antagningsresultaten är klara för de studerande som påbörjar sin utbildning hösten 2018. Namnen publiceras inte. Ett brev postades till de antagna torsdag 14.6. Den som antagits ska senast 28.6 tacka ja eller nej till studieplatsen.

Lediga studieplatser finns ännu på:

Fastighetsskötare, Optima, Kungsgårdsvägen 30E, Vasa. Du söker plats via kontinuerlig antagning genom att fylla i denna blankett

Om du har frågor om utbildningar inom utbildning med krävande särskilt stöd, kan du kontakta våra två teamledare för närmare information:

Bilservice, Fastighetsskötare, Hus- och hemservice, Kök, textilhantverk, träarbete och fastighet, ValmaSp:  
Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
mobil 044 7215 616
e-post kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Telma - Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv: 
Teamledare Petra Kaske
mobil 044 7215 353, e-post 
petra.kaske@optimaedu.fi 

Antagna till Valma - Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

Antagningsresultaten och namnen på dem som fått studieplats och påbörjar sin utbildning vid Valma hösten 2018 är klara. 

De antagna har informerats per brev/e-post. Den som antagits ska senast 10.8.2018 tacka ja eller nej till studieplatsen.

För mer information, vänligen kontakta ansvarig koordinator för antagning och studier, Sanna Björkell-Käldström, tel. (06) 7855 507 eller e-post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Optima gratulerar alla nya studerande!