Hoppa till innehåll

-

Antag­na stu­de­ran­de vid Optima

Antag­na stu­de­ran­de till yrkes­in­rik­tad grundexamen

Antagningsresultaten och namnen på dem som fått studieplats och påbörjar sin utbildning hösten 2020, är klara. Antagningsbeslut för grundläggande yrkesutbildningen sänds ut per e-post under torsdagen 11.6.2020. I meddelandet finns information om studierna, ansökan till studiebostäder, ansökan till idrottslinjen, information om kombistudier samt skolstart.

Den studerande bör senast 25.6.2020 bekräfta sin studieplats
via länken i det e-post meddelande som sänds från Studieinfo
(noreply@opintopolku.fi).

Veckan efter midsommar sänds även ett skilt e-post meddelande ut för att skapa inloggning till Wilma.

Namnen på de antagna som gett tillstånd till att deras namn offentliggörs, kan du läsa här (pdf).

För mer information, vänligen kontakta 

 1. Ansva­rig koor­di­na­tor för antag­ning och stu­di­er San­na Björ­kell-Käld­ström, tfn 044 7888 507,
  e‑post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi
 2. Stu­di­e­hand­le­da­re Caro­li­ne Vil­ja­maa, tfn 044 7215 268,
  e‑post caroline.viljamaa@optimaedu.fi
 3. Stu­di­e­hand­le­da­re San­na Knu­tar-Junell, tfn 044 475 2681
  e‑post sanna.knutar-junell@optimaedu.fi
 4. Stu­di­e­ko­or­di­na­tor Lise-Lot­te Sey­mour, tfn 044 7215 260, 
  e‑post lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Antag­na stu­de­ran­de till yrkes­ut­bild­ning med krä­van­de sär­skilt stöd

Antagningsresultaten är klara för de studerande som påbörjar sin utbildning hösten 2020. Namnen publiceras inte. Antagningsbeslut till nya studerande har sänts per post.

Bilservice, Fastighetsskötare, Hus- och hemservice, Kök, textilhantverk, träarbete och fastighet, merkonom Sp, ValmaSp:  

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
mobil 044 7215 616
e-post kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Telma - Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv: 
Teamledare Petra Kaske
mobil 044 7215 353, e-post 
petra.kaske@optimaedu.fi 

Antagna till Valma - Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

Ansökan till Valma pågår fram till 21.7.2020 kl. 15.00. Antagningsresultaten och namnen på dem som fått studieplats och påbörjar sin utbildning vid Valma hösten 2020 blir klar första veckan i augusti och studierna inleds den 10.8.2020.

För mer information, vänligen kontakta ansvarig koordinator för antagning och studier, Sanna Björkell-Käldström, tfn 044 7888 507 eller e-post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Optima gratulerar alla nya studerande!