Hoppa till innehåll

-

Antag­na till Opti­ma 16.6.2022

Antagningsbeslut i gemensam ansökan/grundläggande yrkesutbildningen sänds ut per e-post under torsdagen 16.6.2022. Bifogat finns information om studierna, ansökan till studiebostäder, ansökan till idrottslinjen, information om kombistudier samt skolstart.

Antagningsbeslut till nya studerande i gemensam ansökan/utbildning som handleder för examensutbildning, Hux sänds ut per e-post under torsdagen 16.6.2022. Namnen publiceras inte. 


Antagningsbeslut till nya studerande i gemensam ansökan/Krävande särskilt stöd sänds också ut per e-post under torsdagen 16.6.2022. Namnen publiceras inte. 

Den studerande bör senast 30.6.2022 bekräfta sin studieplats via länken i det e-post meddelande som sänds från Studieinfo (noreply@opintopolku.fi). Kolla även skräppostmappen om du inte hittar ditt antagningsbeslut i inkorgen.

Beslut till studerande, som sökt via kontinuerlig ansökan, sänds ut under juni månad från och med 16.6.2022.

Optima gratulerar alla nya studerande!

Nedan kontaktuppgifter om du har frågor om antagningen:

Grundläggande yrkesutbildning:

Sanna Björkell-Käldström
Ansvarig koordinator för antagning och studier
tel. 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Lise-Lotte Seymour
Studiekoordinator
Tel: 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Krävande särskilt stöd:

Kristina Kullas-Norrgård
Teamledare
Tel: 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

TELMA:

Petra Kaske
Teamledare
Tel. 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi