Hoppa till innehåll

-

Använd­ning av ansikts­skydd fortsätter

God fortsättning på det nya året och välkommen tillbaka till skolan!
Observera, att studerande och personal fortsättningsvis använder ansiktsskydd i Optimas lärmiljöer, gemensamma utrymmen samt gemensamma utrymmen i studiebostäder och elevhem.

Vi påminner också om tidigare givna anvisningar:

  • Tvät­ta hän­der med tvål och vat­ten eller använd des­in­fi­ce­rings­me­del både före och efter du byter utrym­me, ex. klass­rum, café, mat­sal.  Det­ta gäl­ler ock­så när du kom­mer ut och in i våra fastigheter.
  • Håll avstånd: 1–2 meter.
  • Hosta/nys i engångs­näs­duk, som genast där­ef­ter kas­tas i skräp­korg. Om näs­duk inte finns att till­gå, hosta/nys i armvecket.
  • Vid för­kyl­ning, även lind­rig, stan­na hem­ma. Kon­tak­ta din per­son­li­ga handledare.
  • Lind­rig för­kyl­ning = stu­di­er på distans.


Kaffe- och matpauser kan avvika från schema pga. säkerhetsfaktorer. Era lärare meddelar er om tidpunkter för dessa pauser per dag.