Hoppa till innehåll

-

Arbets­livs­a­re­nan 5.10.2021

Välkommen att delta i utvecklingen av yrkesutbildningen!

Höstens tema: Respons och gemensam utveckling 

 Tid: Tisdag 5.10.2021 kl. 14.30-16.30

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Programmet genomförs branschvis i mindre grupper

Höstens tema för Arbetslivsarenans är respons som grund för gemensam utveckling och
kompanjonskap. Optima informerar om den nationella arbetslivsresponsen inom yrkes-
utbildningen och aktuella ärenden. Därefter fortsätter den branschvisa utvecklingsdialogen.

Program – i mindre branschvisa grupper

  1. Gemen­sam information
  • Natio­nell arbets­livs­re­spons inom yrkesutbildningen
  • Aktu­el­la ären­den från Optima

2. Utvecklingsteam för yrkeskompetenser

  • Bransch­vis utvecklingsdialog

Anmälan via länken nedan senast 29.9.2021 kl. 12:00

ANMÄLAN TILL ARBETSLIVSARENAN

Frågor besvaras av:
Carolina Isomaa
Ansvarig koordinator för strategier och planering
044 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi

Läs mer om arbetslivsarenan här