Hoppa till innehåll

-

Avslut­ning­ar och dimis­sio­ner våren 2020

Utdi­mit­te­ra­de

Lista med utdimitterade (pdf) under perioden 1.1-31.5.2020.

Optimas avslutningar och dimissioner ordnas enligt följande:

Avslutning och dimission på ort och ställe, men utan gäster pga. rådande situation  (klockslag som saknas uppdateras senare)

 • Fr. 29.5 kl. 10:00 — Opti­ma, Tel­ma i Jakobstad
 • Fr. 29.5 kl. 10:00 — Opti­ma, Tel­ma i Nykarleby 
 • Fr. 29.5 Opti­ma, Tel­ma i Vasa
 • Fr. 29.5 kl. 10:00 — Opti­ma, Tel­ma i Borgå
 • Fr. 29.5 kl. 10:00 — Opti­ma, Tel­ma i Pargas
 • Fr. 29.5 kl. 10:00 — Opti­ma, Tel­ma i Helsing­fors 
   

Avslutning och dimission virtuellt via Teams, som inkluderar programpunkten via Optimas Youtube kanal 

 • To. 28.5 kl. 13:00 — Opti­ma, Bil­ser­vice, Vasa­vä­gen, Jakobstad
 • To. 28.5 kl. 17:00 — Opti­ma, Hus och hem + VAL­MA Sp i Jakobstad 
 • To. 28.5 kl. 18:30 — Opti­ma, Fas­tig­hets­skö­ta­re i Vasa
 • Fr. 29.5 kl. 10:00 — Opti­ma, åk 1–3 i Nykarleby


Avslutning och dimission virtuellt via Teams med respektive personlig handledare, som inkluderar programmet via
Optimas Youtube-kanal 

 • Fr. 29.5 kl. 9:00 — Team 7 (Djur­skö­ta­re, Lands­bygds­fö­re­ta­ga­re, Rörmontör) 
 • Fr. 29.5 kl. 10.00 — Team 3 (Arte­san – fin­snic­ka­re och inte­ri­ör, El- och auto­ma­tions­mon­tör, ICT-mon­tör, Plåtsla­ga­re, Svet­sa­re, Verk­stads­me­ka­ni­ker, Husbyggare)
 • Fr. 29.5 kl. 11.00 — Team 4 (For­dons­me­ka­ni­ker, Leda­re för ung­do­mar och gemen­ska­per, Mer­ko­nom, Valma)
 • Fr. 29.5 kl. 12.00 — Team 5 (Baga­re-kon­di­tor, Data­nom, Kock, Kos­me­to­log, Modeassistent)


Program:

 • Rek­tors häls­ning, Anna-Lena Fors­man, rek­tor för Lärande
 • Sång av Emi­lia Wes­tersund och Matil­da Ahlgren
 • Stu­de­ran­des häls­ning, Emi­lia Westersund
 • Namn på de som får exa­men pub­li­ce­ras i slu­tet av sändningen 

Kombistudenterna är välkomna att delta i studentdimissionen vid
Jakobstads gymnasium
 den 30.5.2020

Vänligen observera att inga blomsterhälsningar tas emot
vid Optimas adresser i vår