Hoppa till innehåll

-

Del­ta i Yles Kam­panj — En mil­jon soppåsar

Optima uppmanar sin personal och sina studerande att delta i Yles riksomfattande kampanj En miljon soppåsar. Syftet med kampanjen är att uppmuntra människor att samla skräp i sin omgivning, att minska nedskräpning av miljön och att fästa uppmärksamhet vid hur man beter sig ansvarsfullt när man rör sig i naturen.

Vem som helst kan delta i kampanjen på egen hand eller tillsammans med t.ex. familjen eller en grupp vänner. Kampanjen började 15.4 och slutar 5.6.2024. Så här deltar du:

  1. Ska­pa ett eget Yle-kon­to https://​svens​ka​.yle​.fi/​y​l​e​-​k​o​nto om du inte redan har ett konto.
  2. Ta med skräpp­loc­ka­re, hands­kar och en tom påse.
  3. Sam­la in skräp från din omgivning.
  4. När sopp­å­sen (= ca 20–25 liters påse) är full läg­ger du påsen i kär­let för energiavfall.
  5. Gå in på skräpräk­na­ren på Yles webb­plats och ange hur många sopp­å­sar som du sam­lat in i den stad/kommun där du sam­lat skräp  https://​svens​ka​.yle​.fi/​m​i​l​j​o​n​s​o​p​p​a​sar
  6. Utma­na dina vänner!

I Finland samlades det in över 210 000 påsar skräp i fjol under kampanjtiden. Målet i år är 1 miljon soppåsar. Läs mera om kampanjen https://svenska.yle.fi/miljonsoppasar