Hoppa till innehåll

-

Distans­stu­di­er under tiden 18.3–13.5.2020

Optima övergår till distansstudier åtminstone under tiden 18.3-13.5.2020

Regeringen gav idag 16.3.2020, anvisningar kring ordnande av undervisningen inom yrkesutbildningen, för att stoppa spridningen av corona-viruset. De centrala anvisningarna innebär att utbildningsanordnarna avbryter närundervisning och övergår till distansundervisning åtminstone t.o.m. 13.5.2020. Dessa arrangemang träder i kraft 18.3.2020.

VAN­LIG SKOL- OCH ARBETS­DAG TI 17.3.2020!

TIsdagen den 17.3.2020 förbereds studerande inför distansstudierna.

Studerande, som är på utbildningsavtal och läroavtal på en arbetsplats, fortsätter enligt avtal, under förutsättning att arbetslivet inte ger andra anvisningar.