Hoppa till innehåll

-

Distans­stu­di­er under tiden 8.3–12.3.2021

Optima övergår till distansstudier under tiden 8 - 12.3.2021

Regeringen har gett anvisningar kring ordnande av undervisningen inom yrkesutbildningen, för att minska spridningen av corona-viruset. Detta innebär att andra stadiets utbildning övergår till distansundervisning under åtminstone en vecka. Dessa arrangemang träder i kraft 8.3.2021.

Studerande, som är på utbildningsavtal och läroavtal på en arbetsplats, fortsätter enligt avtal, under förutsättning att arbetslivet inte ger andra anvisningar.

(Uppdaterat 4.3.2021 kl 17.50)