Hoppa till innehåll

-

För­äld­ra­mö­te vid Träd­gårds­ga­tan och Lan­näslund 2 oktober

Välkommen på föräldramöten inom grundläggande yrkesutbildningen - endast vårdnadshavare till första årets studerande.

OPTIMA TRÄDGÅRDSGATAN 30, 2 OKTOBER KL. 17.45

  1. kl. 17.45–18.15: Kaf­fe med till­tugg i sto­ra mat­sa­len. På sam­ma gång kom­mer stu­di­e­hand­le­da­re, spe­ci­allä­ra­re, kom­bi-lära­re samt kura­to­rer att vara på plats för even­tu­el­la frågor. 
  2. kl. 18.15–18.45: Infor­ma­tion i Opti­ma-salen till alla vård­nads­ha­va­re till förs­ta årets studerande.
  3. kl. 18.45–20.00: Infor­ma­tion och dis­kus­sion med per­son­li­ga hand­le­da­ren (PH).

OPTIMA LANNÄSLUND 1, 2 OKTOBER KL. 18.45

  1. kl. 18.45–19.15: Kaf­fe med till­tugg i mat­sa­len. På sam­ma gång kom­mer stu­di­e­hand­le­da­re, spe­ci­allä­ra­re, kom­bi-lära­re samt kura­to­rer att vara på plats för even­tu­el­la frågor. 
  2. kl. 19.15–19.45: Infor­ma­tion i mat­sa­len till alla vård­nads­ha­va­re till förs­ta årets studerande.
  3. kl. 19.45–20.45: Infor­ma­tion och dis­kus­sion med per­son­li­ga hand­le­da­ren (PH).
  4. kl. 20.45-: Rundtur