Hoppa till innehåll

-

Fort­satt använd­ning av ansiktsskydd

Österbottens coronasamordningsgrupp har beslutat att förlänga den regionala rekommendationen om användning av ansiktsmask till 18.11.2020, när frågan bedöms på nytt. Det betyder att studerande och personal fortsättningsvis använder ansiktsmask i Optimas lärmiljöer, gemensamma utrymmen samt gemensamma utrymmen i studiebostäder och elevhem.

Vi påminner också om tidigare givna anvisningar:

  • Tvät­ta hän­der med tvål och vat­ten eller använd des­in­fi­ce­rings­me­del både före och efter du byter utrym­me, ex. klass­rum, café, mat­sal.  Det­ta gäl­ler ock­så när du kom­mer ut och in i våra fastigheter.
  • Håll avstånd: 1–2 meter.
  • Hosta/nys i engångs­näs­duk, som genast där­ef­ter kas­tas i skräp­korg. Om näs­duk inte finns att till­gå, hosta/nys i armvecket.
  • Vid för­kyl­ning, även lind­rig, stan­na hem­ma. Kon­tak­ta din per­son­li­ga handledare.
  • Lind­rig för­kyl­ning = stu­di­er på distans.


Kaffe- och matpauser kan avvika från schema pga. säkerhetsfaktorer. Era lärare meddelar er om tidpunkter för dessa pauser per dag.