Hoppa till innehåll

-

Info gäl­lan­de covid-19

En person (studerande) som har konstaterats vara smittad med coronavirus, har befunnit sig på Optima Lannäslund 1 i Jakobstad to 26.11.2020.  Personen var vid tillfället symptomfri, men bedöms ha varit smittsam. Närkontakter kontaktas personligen och sätts i karantän. 

De personer som har vistats i de gemensamma utrymmena och matsalen vid Optima Lannäslund 1 i Jakobstad to 26.11.2020 ombedes ta kontakt för coronatest, ifall de innan 6.12.2020 får luftvägssymptom som hosta, snuva, feber eller halsont.  

  • Jakob­stad, Lar­smo, Peder­sö­re: Malmska tele­fon­råd­giv­ning tfn 06 786 1333 
  • Nykar­le­by, tele­fon­råd­giv­ning tfn 06 786 2701 
  • Per­so­ner på bosat­ta på annan ort upp­ma­nas kon­tak­ta sin egen hälsocentral. 
  • Test kan tas alla veckodagar. 

29.11.2020
Social- och hälsovårdsverket Jakobstad