Hoppa till innehåll

-

Info om skol­star­ten 2021

Mån­dag 9.8.2021

Trädgårdsgatan 30:

  • Nya stu­de­ran­de sam­las kl. 8:15 i Opti­ma­sa­len för info. Gui­der finns på plats och hjäl­per er hitta
  • ÅK 2 och 3 star­tar enligt eget sche­ma. Kol­la i Wilma

Lannäslund 1:

  • Nya lands­bygds­fö­re­ta­ga­re och djur­skö­ta­re sam­las kl. 8:15 i festsalen.
  • ÅK 2 och 3 star­tar enligt sche­ma. Kol­la i Wilma.

Mån­dag 16.8.2021

Utbildning med krävande särskilt stöd startar enligt följande:

  • Kl 8:00 — Bilservice:
  • Kl 8:10 — Hus och Hem, Lannäslund:
  • Kl 8:30 — Alla utbild­ning­ar i Nykarleby
  • Kl 9:00 — Fas­tig­hets­skö­ta­re i Vasa
  • Kl 9:00 – Val­ma Sp i Helsingfors
  • Tel­ma Jakob­stad, Nykar­le­by, Borgå, Helsing­fors, Par­gas — Start­ti­der finns i antagningsbrevet