Hoppa till innehåll

-

Info till nya stu­de­ran­de och vårdnadshavare

Våra studerande får en personuppgiftsblankett första närstudiedagen 9.8.2021. Minderåriga studerande tar hem den, fyller i med sina vårdnadshavare samt returnerar till sin personliga handledare (PH) följande dag. Utgående från era kontaktuppgifter på den blanketten, kompletterar vi studerandes grunduppgifter och kan sedan per e-post sända er personliga inloggningskoder till Wilma. Vår målsättning är att få Wilma koderna tillsänt er under augusti. Alla studerande ska också lämna in kopia på betyg från grundläggande utbildning och andra eventuella utbildningar till sin personliga handledare under första veckan, även studiekort från eventuella avbrutna gymnasie- eller yrkesutbildningar. Lista med klasser och personliga handledare (pdf).