Hoppa till innehåll

-

Inter­na­tio­nell verk­sam­het inom yrkesutbildning

Under studierna har du möjlighet att delta i globala nätverk – en fin merit på din CV! Bädda redan nu för en internationell yrkeskarriär! Du kan få stöd med att planera en period av lärande i arbetslivet utomlands eller delta i internationella samarbetsprojekt. Du kan också vara med och ta emot besökare från andra länder, såväl studerande som personal.

Are you ready? Tala med din personliga handledare eller med Optimas mobilitetskoordinator Carina Nordman-Byskata (044-7215 202), så berättar vi mer! Optima - We learn for life!