Hoppa till innehåll

-

Jul­fi­ran­de 2021

Trädgårdsgatan:

17.12.2021:

Kl. 8.15 - 9.15: Träff med lärare enligt schema

Kl 9.10/9.20: Julgröt i matsalen - Bygg, bil, el, VVS, datanät, programmerare, artesan, Valma på julgröt kl. 9.20 RESTERANDE, far redan kl. 9.10 på julgröt.

Kl. 10.00-11.30: Julfestprogram i Optimasalen

Lannäslund:

17.12.2021 kl. 9.30-11.00:

Julgröt kl. 9.30, följt av julfestprogram i festsalen

Yrkesutbildning med krävande särskilt stöd:

Nykarleby, julfest 16.12 kl. 18.00

Bilservice, julfest 16.12 kl. 12.30

Vasa Fastighetslinjen, julfest 17.12 kl. 9.00

Hus och hemservice samt Valma, julfest 16.12 kl. 16.00

Julfirande inom Telma:

Telma, Vasa: torsdag 16.12 kl 9-14.30. 

  • Vi bör­jar dagen med jul­glögg där­ef­ter far vi på julan­dakt till Sundom kyr­ka. Lunch vid Ros­so i Vasa. På efter­mid­da­gen har vi jul­fest­pro­gram på skolan. 

Telma, Jakobstad: fredag 17.12 kl 8.30- 11.30.

  • Bör­jar med jul­kyr­ka och fort­sät­ter sedan med egen fest i skolan. 

Telma, Pargas: torsdag 16.12

  • Jull­unch på restau­rang och fort­sät­ter med jul­kaf­fe och pro­gram på egen enhet.  Van­li­ga skol­dags­ti­der gäl­ler tors­dag 9.00–15.00 och fre­dag 17.12 09.00–14.00 

Telma, Borgå: fredag 17.12

  • Pro­gram på sko­lan, van­li­ga skol­ti­der gäl­ler för dagen. 

Optima, Helsingfors (Telma och Valma,sp): fredag 17.12

  • Gemen­sam jul­fest med pro­gram på sko­lan, van­li­ga skol­ti­der gäl­ler för dagen.