Hoppa till innehåll

-

Öppet Hus vid Opti­ma i Nykar­le­by 28.1.2023 kl. 9–13.

Optima i Nykarleby håller öppet hus 28 januari kl.9-13
Åminnevägen 2A, Nykarleby

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård tel. 044 7215616

  • Under­vis­ning på alla våra lin­jer och akti­vi­te­ter för besökare
  • Elev­hem­met öppet
  • Lot­te­ri
  • Kiosk­för­sälj­ning
  • Mat och kaffeservering

Varmt  välkomna!

Opti­ma, Nykar­le­by. Åmin­ne­vä­gen 2A.

Bilservicelinjen kl. 10-13
Vasavägen 149, Jakobstad

Ansvarig lärare Kim Rundell 0447215236 Ulrica Penttinen tel. 0447215225

  • Kom och bekan­ta dig med vår utbild­ning och våra verkstadsutrymmen
Bil­ser­vice­lin­jen, Vasa­vä­gen 149 i Jakobstad

Optima Trädgårdsgatan kl. 10-13
Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Koordinerande speciallärare Ulrica Penttinen tel. 0447215225

  • Spe­ci­allä­rar­na finns på plats i kafé­et och berät­tar om hur spe­ci­al­un­der­vis­ning­en är ord­nad på Opti­ma Trädgårdsgatan.