Hoppa till innehåll

-

Opti­ma åter­går till när­un­der­vis­ning 29.3.2021

I enlighet med Österbottens coronasamordningsgrupps rekommendationer kan högstadiernas åk 7-9 samt andra stadiet återgå till närundervisning fr.o.m. må 29.3.2021.

Optima har utgående från denna rekommendation beslutat att återgå till närundervisning på verksamhetsställena i Jakobstad, Nykarleby och Vasa fr.o.m. må 29.3. Telma- och Valmautbildningen i Borgå, Helsingfors och Pargas fortsätter med en hybridmodell vecka 13 utgående från smittofas i respektive region.

Rekommendationen om användning av munskydd fortsätter ännu till slutet av april.