Hoppa till innehåll

-

Opti­mas Fas­tig­hets­skö­ta­re sp i Vasa hål­ler öppet hus lör­da­gen den 3.2.2024 kl. 10 ‑13

Fastighetsskötare, sp
Kungsgårdsvägen 30 E, Vasa
Ansvarig lärare Rune Dahl tel. 044-7215318

  • Kom och få infor­ma­tion om utbild­ning­en inom Grun­dex­a­men inom Fastighetsskötsel.
  • Kaf­fe­bjud­ning och korvgrillning
  • Kör­ning med terrängfordon
  • Arbets­de­mon­stra­tio­ner