Hoppa till innehåll

-

Opti­mas stu­de­ran­de års­kurs 1

DETTA GÄLLER FÖR UTBILDNINGAR PÅ TRÄDGÅRDSGATAN:

Välkommen till Optima!

Utbildningarna startar 10.8.2020 kl. 8.15. Vi träffas utomhus vid A-ingångens parkering på Trädgårdsgatan. Efter en kort information följer ni gruppvis med er personliga handledare till ert klassrum.

Viktigt att alla ansvarar för den egna hygienen och tryggheten:

 • Tvät­ta hän­der med tvål och vat­ten eller använd des­in­fi­ce­rings­me­del både före och efter du byter utrym­me, ex. klass­rum, café, mat­sal.  Det­ta gäl­ler ock­så när du kom­mer ut och in i våra fastigheter.
 • Håll avstånd: 1–2 meter.
 • Hosta/nys i engångs­näs­duk, som genast där­ef­ter kas­tas i skräp­korg. Om näs­duk inte finns att till­gå, hosta/nys i armvecket.
 • Vid för­kyl­ning, även lind­rig, stan­na hem­ma. Kon­tak­ta din per­son­li­ga handledare.
 • Lind­rig för­kyl­ning = stu­di­er på distans.

Kaffe- och matpauser kan avvika från schema pga. säkerhetsfaktorer. Era lärare meddelar er om tidpunkter för dessa pauser per dag.

DETTA GÄLLER FÖR UTBILDNINGAR PÅ LANNÄSLUND 1:

Välkommen till Optima!

Utbildningarna startar 10.8.2020 kl. 8.15. Vi träffas i festsalen. Efter en kort information följer ni gruppvis med er personliga handledare till ert klassrum.

Viktigt att alla ansvarar för den egna hygienen och tryggheten:

 • Tvät­ta hän­der med tvål och vat­ten eller använd des­in­fi­ce­rings­me­del både före och efter du byter utrym­me, ex. klass­rum, café, mat­sal.  Det­ta gäl­ler ock­så när du kom­mer ut och in i våra fastigheter.
 • Håll avstånd: 1–2 meter.
 • Hosta/nys i engångs­näs­duk, som genast där­ef­ter kas­tas i skräp­korg. Om näs­duk inte finns att till­gå, hosta/nys i armvecket.
 • Vid för­kyl­ning, även lind­rig, stan­na hem­ma. Kon­tak­ta din per­son­li­ga handledare.
 • Lind­rig för­kyl­ning = stu­di­er på distans.

Kaffe- och matpauser kan avvika från schema pga. säkerhetsfaktorer. Era lärare meddelar er om tidpunkter för dessa pauser per dag.

Opti­mas stu­de­ran­de års­kurs 2–3

Utbildningarna startar 12.8.2020 kl. 8.15 enligt schema.

Viktigt att alla ansvarar för den egna hygienen och tryggheten:

 • Tvät­ta hän­der med tvål och vat­ten eller använd des­in­fi­ce­rings­me­del både före och efter du byter utrym­me, ex. klass­rum, café, mat­sal.  Det­ta gäl­ler ock­så när du kom­mer ut och in i våra fastigheter.
 • Håll avstånd: 1–2 meter.
 • Hosta/nys i engångs­näs­duk, som genast där­ef­ter kas­tas i skräp­korg. Om näs­duk inte finns att till­gå, hosta/nys i armvecket.
 • Vid för­kyl­ning, även lind­rig, stan­na hem­ma. Kon­tak­ta din per­son­li­ga handledare.
 • Lind­rig för­kyl­ning = stu­di­er på distans.

Kaffe- och matpauser kan avvika från schema pga. säkerhetsfaktorer. Era lärare meddelar er om tidpunkter för dessa pauser per dag.

Opti­mas stu­de­ran­de inom krä­van­de sär­skilt stöd

Utbildningarna startar 17.8.2020 enligt schema.

Viktigt att alla ansvarar för den egna hygienen och tryggheten:

 • Tvät­ta hän­der med tvål och vat­ten eller använd des­in­fi­ce­rings­me­del både före och efter du byter utrym­me, ex. klass­rum, café, mat­sal.  Det­ta gäl­ler ock­så när du kom­mer ut och in i våra fastigheter.
 • Håll avstånd: 1–2 meter.
 • Vid för­kyl­ning, även lind­rig, stan­na hem­ma. Kon­tak­ta din lärare.

Kaffe- och matpauser kan avvika från schema pga. säkerhetsfaktorer. Era lärare meddelar er om tidpunkter för dessa pauser per dag.

Det­ta gäl­ler för alla studerande:

Optima följer kontinuerligt med myndigheternas anvisningar gällande Covid-19. Förändringar i anvisningarna kan ske snabbt och det är viktigt att du som studerande följer med eventuell ny information och ändringar i schemat i Wilma. Optima informerar via Wilma gällande Covid-19-ärenden.

För studerande som bor i Optimas studiebostäder och elevhem, ges särskilda anvisningar i anslutning till Covid-19.