Hoppa till innehåll

-

Antal sökan­de via gemen­sam ansö­kan 2021

Preliminära uppgifter på antalet sökande via gemensam ansökan 2021

Flest sökande i förhållande till antalet platser är det till fordonsmekaniker, el- och automationsmontör samt VVS-montör.

Många branscher har totalt sett lockat många förstahandssökande. Bl.a. är utbildningar för ledare för ungdomar och gemenskaper, barnledare, merkonom, utbildningar inom konstindustri, utbildningar inom hår- och skönhetsbranschen samt utbildningar inom lantbruksbranschen populära. 

Nu gäller kontinuerlig ansökan inom yrkesutbildning. Vid Optima antas i nuläget på årsnivå flera studerande via kontinuerlig ansökan än via gemensam ansökan. Det finns redan i nuläget personer som via kontinuerlig ansökan sökt till utbildningar, som startar i höst och som alltså inte finns med i dessa siffror. 

Vi har också de som sökt via prövning. De är personer som saknar ett finländskt grundskolebetyg, som har otillräckliga kunskaper i examensspråket för avläggande av examen, de som har inlärningssvårigheter eller sociala orsaker. De, som sökt vi prövning, kan t.ex. kallas till språkprov och antagningsdiskussion. Först då klargörs om man antas till utbildning. Så det är alltså viktigt att notera att detta är preliminära siffror, slutgiltiga siffror vet vi först till hösten när utbildningarna startar. Antagningsprocessen fortsätter. 

Antagningsresultaten publiceras tidigast 17.6. Senast 1.7 bör den sökande meddela om hen tar emot sin studieplats.