Hoppa till innehåll

-

Utveck­la kva­li­te­ten på yrkesutbildningen

Utbildningsstyrelsen ordnar en seminariedag i Vasa fredagen den 23.11.2018. Målsättningen är att arbetslivet, personal och studerande medverkar i utvecklingen av yrkesutbildningens kvalitet. Programmet och information om anmälan hittar du här