Hoppa till innehåll

-

Väl­kom­men att del­ta i utveck­ling­en av yrkesutbildningen!

Höstens tema: Handledning och utbildning i arbetslivet.

Tid: onsdag 4.10.2023 kl. 13.30-16.00

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad i "Arenan"

Allas insats behövs för en bra utbildning! Höstens arbetslivsarena sammanfaller med läroavtalsveckan och temat denna gång är handledning och utbildning i arbetslivet. Efter ett gemensamt infotillfälle och paneldiskussion med inbjudna gäster, ordnas branschvisa yrkesteamsmöten. I yrkesteamsmötet får arbetslivet föra dialog och uttrycka behov kring nuvarande och framtida kompetenser.

Program:

Kl. 13.30 – 14.15 – Allmän info

 • Väl­kom­men – Rek­tor för läran­de, Anna-Lena Forsman 
  • Aktu­ellt från Optima
 • Con­cor­dia, Dani­e­la Mårtenson 
  • Pre­sen­ta­tion + på gång vid Concordia
 • Arbets­för­del­ning och resur­ser vid läroavtal/utbildningsavtal
  • Arbets­plats­hand­le­dar­ut­bild­ning
  • Soci­al hållbarhet
 • Årets läro­av­tals­pris­ta­ga­re

14.15 – 14.30 - Kaffepaus

14.30 – 14.50 - Paneldiskussion (arbetsplatshandledning)

15:00 – 16:00 - Branschvisa yrkesteamsmöten

 • LiA-peri­o­der och studiebesök
 • Dis­kus­sion och utvecklingsdialog

Anmäl dig via länken nedan senast den 2.10.2023

Frågor besvaras av:
Lena Nyman-Lehtinen
Ansvarig koordinator för marknadsföring, kommunikation och IT
044 7215 298
lena.nyman-lehtinen@optimaedu.fi

Läs mer om arbetslivsarenan här