Hoppa till innehåll

-

Nykar­le­by stad

Företag/Yritys: Nykar­le­by stad
Ort/Paikkakunta: Nykar­le­by
Startdatum/Aloituspvm: 14.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 07.06.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Storkök med 1300 mat­por­tio­ner för dag­hem och sko­la. Mel­lan­måls till­verk­ning för daghemsbarnen.
Pac­kas mat åt ca 600 samt ser­ve­ras på plats åt 750, Sal­lads­till­verk­ning, Varm mat med till­be­hör från förmiddagarna,
Under lun­chen ser­ve­ring och disk­ning, efter­mid­dag städ­ning av kökets utrymmen
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: karin
E‑post/S‑posti: karin.nygard@nykarleby.fi
Telefon/Puhelin: 0505651129
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: