Hoppa till innehåll

-

Oy Kust­car Ab

Företag/Yritys: Oy Kust­car Ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 14.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Bil­ser­vice / reparationer
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Hen­rik Häyrynen
E‑post/S‑posti: info@kustcar.com
Telefon/Puhelin: 0447234731/0447817087
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.kust​car​.com