Hoppa till innehåll

-

Oy MH-Ste­el Ab

Företag/Yritys: Oy MH-Ste­el Ab
Ort/Paikkakunta: Kors­holm
Startdatum/Aloituspvm: 16.11.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 01.08.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Bil och logistik/Auto ja logisti­ik­ka, Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja elä­in­ten­ho­i­to, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: MH-Ste­el är belä­get i Kors­holm och har två pro­duk­tions­hal­lar, en där vi till­ver­kar ce märk­ta stål­kon­struk­tio­ner, pro­duk­tions­svets­ning­ar och övri­ga svets­re­pa­ra­tio­ner med idag 7 svetsare/montörer. I den and­ra hal­len utförs ser­vice och repa­ra­tio­ner av last­bi­lar, bus­sar, paket­bi­lar och oli­ka flak reparationer. 

Nu söker vi förstärkning till vårat team tunga fordonsmekaniker som idag består av 3 mekaniker. Vi söker dig som har intresse av för fordon och öppen för att lära dig nya saker.

Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Emi­lia Karp
E‑post/S‑posti: emilia.karp@mh-steel.fi
Telefon/Puhelin: 0403573777
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.mh​-ste​el​.fi