Hoppa till innehåll

-

Oy Nau­tor Ab

Företag/Yritys: Oy Nau­tor Ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 23.01.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 04.06.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: På Nau­tor kan du göra din LIA på vårt snic­ke­ri där vi job­bar med CNC-fräs­ning, till­verk­ning av möbler/trädetaljer och ytbe­hand­ling var vi job­bar med lac­ke­ring och bets­ning. Du kan ock­så job­ba med inred­nings­mon­te­ring i våra segel­bå­tar. Om ytbe­hand­ling eller mål­ning är din grej har vi ock­så en målar-avdel­ning där du kan söka LIA-plats.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Piali­na Ainasoja
E‑post/S‑posti: pialina.ainasoja@nautorswan.com
Telefon/Puhelin: 0444936391
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.nau​tors​wan​.com