Hoppa till innehåll

-

Oy Nau­tor Ab

Företag/Yritys: Oy Nau­tor Ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 07.12.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 02.06.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: På Nau­tor kan du göra din LiA på vår meka­nis­ka avdel­ning där vi job­bar med mon­te­ring av VVS, hyd­rau­lik, moto­rer och test­ning av des­sa i våra segelbåtar.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Piali­na Ainasoja
E‑post/S‑posti: pialina.ainasoja@nautorswan.com
Telefon/Puhelin: 0444936391
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.nau​tors​wan​.com