Hoppa till innehåll

-

Pavis AB/OY

Företag/Yritys: Pavis AB/OY
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 21.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 18.12.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: KÖK: Hjäl­pa till i för­be­red­ning av lunch / a la car­te­be­ställ­ning­ar, hjäl­pa till i dis­ken, fyl­la på buffén under lunch. Finns även möj­lig­het till kvälls­skift och stör­re a la cartebeställningar.

SAL: Hjälpa till i serveringen genom att plocka tallrikar och glas, föra ut mat, hjälpa till i disken, vara med och använda kassan, fylla på lunchbuffén under lunchen. Finns även möjlighet till kvällsskift och större a la cartebeställningar.

Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Jari Reme­sa­ho
E‑post/S‑posti: jari.remesaho@pavis.fi
Telefon/Puhelin: 067237333
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.pavis​.fi