Hoppa till innehåll

-

SBS Team Ab

Företag/Yritys: SBS Team Ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 02.09.2024
Slutdatum/Päättymispvm: 31.12.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Husbyggnad/Talonrakennus
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Såg­ning, borr­ning och riv­ning av kon­struk­tio­ner i betong, tegel eller and­ra stenmaterial.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Lukas Löv
E‑post/S‑posti: lukas@sbsteam.fi
Telefon/Puhelin: 0406573320
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: sbs​team​.fi