Hoppa till innehåll

-

Seni­or­cent­ret Pettersborg

Företag/Yritys: Seni­or­cent­ret Pettersborg
Ort/Paikkakunta: Kar­le­by
Startdatum/Aloituspvm: 15.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 30.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Seni­or­cent­ret Pet­ters­borg har ett eget kök och verk­sam­he­ten består av lunch för både boen­den samt utom­stå­en­de. En stor del av verk­sam­he­ten är även hem­kör­ning av mat­por­tio­ner. Vid Pet­ters­borgs kök får du lära dig hur det är att job­ba i ett mind­re storkök. Vi är flex­ib­la med prak­tik­pe­ri­o­der­na och har möj­lig­het att ta emot stu­de­ran­den under hela året. 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Ali­na Rasmus
E‑post/S‑posti: alinarasmus@gmail.com
Telefon/Puhelin: 0449748532
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.pet​ters​borg​.com