Hoppa till innehåll

-

Stif­tel­sen Aspe­grens trädgård

Företag/Yritys: Stif­tel­sen Aspe­grens trädgård
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 17.11.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 31.12.2023
Bransch/Toimiala: Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Vi tar gär­na emot stu­de­ran­de både från bage­ri och restau­rangsidan (även ser­vi­tö­rer om det finns)
Lunch ser­ve­ras mån­dag till fre­dag (ock­så lör­da­gar från 2023) och vi är ock­så beställningsrestaurang.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Cari­na Johansson
E‑post/S‑posti: info@rosenlund.fi
Telefon/Puhelin: +358401290700
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.rosenlund​.fi