Hoppa till innehåll

-

Stor­sta­ra gård, Fred­rik och Mari­ka Hemgård

Företag/Yritys: Stor­sta­ra gård, Fred­rik och Mari­ka Hemgård
Ort/Paikkakunta: Peder­sö­re
Startdatum/Aloituspvm: 11.09.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 02.06.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Sköt­sel av oli­ka slag av djur, lant­bru­kets dag­li­ga arbeten.
Djur på går­den: dikor, får, häs­tar, åsnor, smådjur(kaniner, ankor, höns). vi gör även besök med dju­ren, kör­upp­drag med häst.
Lant­si­dan även maskin­ser­vice mm
Mari­ka hand­le­da­re på djur­si­dan och Fred­rik på lantsidan.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Fred­rik Hem­gård, Mari­ka Hemgård
E‑post/S‑posti: marika.hemgard@multi.fi
Telefon/Puhelin: 0405032496 Fred­rik, 0505622455 Marika
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: