Hoppa till innehåll

-

Hand­le­dan­de Utbild­ning — VAL­MA sp

Optima, Lannäslund 1, Jakobstad och Arabiagatan 12, 00650 Helsingfors (våning 2)

Sök via kontinuerlig ansökan genom att fylla i denna blankett.

Hand­le­dan­de yrkes­ut­bild­ning för yrkes­ut­bild­ning som specialundervisning

VALMA sp är en del av Optimas specialundervisning för ungdomar och unga vuxna, som behöver särskilt stöd. Utbildningen riktar sig till dig, som vill stärka studiefärdigheterna samt behöver särskilt stöd och individuell handledning för att hitta rätt bransch för fortsatta studier.

Utbildningen är avsedd främst för dig som har slutfört den grundläggande utbildningen, men som inte har en examen på andra stadiet. Den handledande utbildningen erbjuder mångsidiga studier och varierande studiesätt. Utbildningens omfattning är 60 kompetenspoäng och består av sex valbara utbildningsdelar.

För varje studerande görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande med en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. Under utbildningen bekantar du dig med olika branscher inom den grundläggande yrkesutbildningen och olika arbetsplatser. Utbildningen skapar genom personlig mognad bättre förutsättningar för att klara en grundläggande yrkesutbildning och arbete.

Efter att ha avklarat 30 kompetenspoäng, kan du påbörja en examensinriktad yrkesutbildning. Du bör ha tillräckliga förutsättningar för utbildningen och utbildningsanordnaren skall ha en studieplats att erbjuda eller också har du en lämplig läroavtalsplats.

Efter studierna

Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans gör upp en plan för fortsatta studier.

Se filmen om Valma Sp här:

Kontaktuppgifter Jakobstad

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Kontaktuppgifter Helsingfors

Lärare
Sabina Öhman
Mobil 044 7215 306
sabina.ohman@optimaedu.fi