Hoppa till innehåll

-

T Eriks­son Bygg Ab

Företag/Yritys: T Eriks­son Bygg Ab 
Ort/Paikkakunta: Nykar­le­by
Startdatum/Aloituspvm: 14.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Husbyggnad/Talonrakennus
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Bygg och målningsarbeten 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Tom­my Eriksson 
E‑post/S‑posti: tebyggab@gmail.com
Telefon/Puhelin: 0503233950
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: